Pilot och passagerare i samarbete 

Vi har regler för både Piloten och Passagerarna när det gäller hur allt ska gå till runt delad flygning. Innan en flygning skall denna Code of Conduct läsas genom noga för att båda parter skall ha förståelse för samarbetet och flygningen. 

Passagerarens beteende

1. Lyssna på piloten
Var uppmärksam på pilotens råd och kom ihåg att hen är en utbildad för att fatta beslut för att säkerställa allas säkerhet. Var noga med informationen som du får före, under och efter flygningen.

2. Piloten kan ändra er plan
Var beredd på att piloten kan ställa in eller försena flygningen. Om piloten anser att det är osäkert att flyga på grund av väder eller andra omständigheter är detta beslutet absolut, skall inte emotsägas och behöver inte motiveras.

3. Rör inte instrumenten
När du sitter i framsätet så rör inte något av instrumenten eller kontrollerna. Kom ihåg att lyssna på pilotens instruktioner. Luta dig istället tillbaka och njuta av utsikten.

4. Var exakt med din vikt
Flygmaskinens tyngdpunkt bestäms av piloten med hänsyn till er vikt med bagage. Ange därför exakt vikt och respektera den maxgräns som piloten godkänner. Ta bara med det mest nödvändiga.

5. Inga olagliga varor
Det är förbjudet att bära olagligt gods i flygmaskinen. Fråga piloten om du är osäker på. Piloten har full behörighet att kontrollera detta om de är osäkra.

6. Samarbeta med piloten
Flyg Sharing kräver samarbete. Var inte rädd för att ställa frågor och berätta om du har några rädslor eller tvivel, piloten hjälper dig gärna. Flight sharing skall skapa glädje i luften.

7. Var i tid
Var alltid i tid för ditt flyg. Flygningarna är exakt planerade och det är viktigt att hålla sig till schemat. 

8. Betala lika
Fightsharings koncept är baserad på kostnaderna som är direkt relaterade till flygningen. Det är olagligt för en pilot att tjäna pengar på en Flight Share flygning. Alla i flygningen betalar sin del. 

9. Rökning är förbjudet
Alla Flighsharing´s flygningar är rökfria.

10. Njut av ditt flyg.

Pilots beteende

1. Beslutsfattaren
Endast piloten har befogenhet att fatta beslut om flyget. Passagerarnas närvaro skall inte påverka piloten i sin bedömning av säkerhet och flygning. 

2. Väder och andra hinder
Det är obligatoriskt att piloten informerar passagerarna om väderprognosen dagen före flygningen. Flygningen kan avbrytas när som helst på grund av dåliga / osäkra väderförhållanden eller andra orsaker.

3. Lika kostnadsdelning
Piloten får inte tjäna pengar på flygningen och de direkta kostnaderna skall delas lika på de som flyger. Piloten ansvarar för att detta sköts korrekt genom Fligtshare. 
  
4. Var lyhörd och välkomnande
Flygning i mindre maskiner kan för ovana passagerare vara en källa till rädsla. Därför är våra piloter införstådda med att lyssna, skapa bekvämlighet och vara ambassadörer för luftfart. 

5. Har alla licenser med sig
Det är obligatoriskt för våra piloter att alltid ha nödvändiga dokument med sig på dagen för flygningen. Licens
 
6. Har kunskap om försäkringar
Piloten ansvarar för att maskinen som skall användas till Flight Share är försäkrad.

7. Uppträder ansvarigt
För de flesta passagerare är detta första gången de flyger privat. Därför är våra piloter införstådda med att göra dem trygga är det viktigaste som finns. Med lugn flygstil och inga onödiga manövers eller "stilande"-

8. Planera helheten
Piloten skall informera alla passagerarna om tider, upplägg, platser och eventuella vägbeskrivningar till flygplatsen.